Project voor de uitbreiding van de jachthaven

Marina: badplaats én pleziervaart!

Nu de Digue des Alliés en de Digue de Mer volledig gemoderniseerd zijn, zet de stad haar beleid om Duinkerke nog aantrekkelijker te maken voort, met een gewaagde keuze: de badplaats uitbreiden tot aan de jachthaven van Le Grand Large.

Met de steun van de stedelijke gemeenschap zal de stad de komende jaren een volledig project realiseren om de sector tussen de jachthaven en het Canal Exutoire nieuw leven in te blazen. De gedaanteverandering van deze ongewone ruimte met havensfeer verloopt in drie fasen. In eerste instantie wordt de jachthaven uitgebreid.

 

Vervolgens worden een kadeboord voor bars en restaurants en zelfs een evenementenplein aangelegd om de locatie tot leven te brengen.

Tot slot wordt de heuvel langs het Canal Exutoire verlengd en worden woningen gebouwd om residentieel Duinkerke nog aantrekkelijker te maken. De eerste werkzaamheden zouden in 2024 aanvatten en het einde is gepland voor 2030-2032.
 

Een uitgebreide en gereorganiseerde jachthaven

De stad en de stedelijke gemeenschap hebben beslist om de jachthaven van Le Grand Large te herconfigureren, waardoor het aantal ligplaatsen zal verdubbelen (van 220 naar 450). Langs de kadeboord wordt de technische zone van de huidige jachthaven verder uitgebreid.

Er komen een hijskraan voor tewaterlating, die bij alle getijden ingezet kan worden, een brandstofstation en nieuwe onderhoudsdiensten voor schepen; vissen wordt er mogelijk en er komt ook een loodsdienst.

Verder worden plaatsen voor winterstalling van schepen aangelegd, deels in de huidige Coopérative maritime.

Een animatiecluster die pal op het zuiden uitziet

Dat de kadeboord volledig naar het zuiden is gericht, komt de organisatie van activiteiten en vrijetijdsbesteding ten goede, met cafés, themabars, restaurants, een kleine kruidenierswinkel, een fietsverhuurcentrum, een tentoonstellingsruimte, ... en daar genieten niet alleen de toeristen en pleziervaarders van, maar ook de inwoners van de wijk.

 

Aan oostelijke zijde wordt een gebouw opgetrokken als voorsteven van de site, aan het uiteinde van de scheepshellingen. Het zal een nieuw kantoor van de havenmeester en het Centre Régional de Voile (regionaal zeilcentrum) herbergen en de achterkant wordt zo ingericht dat er in de openlucht concerten en voorstellingen kunnen worden gehouden.

Via de zuidelijke helling kunnen schepen te water worden gelaten die er voor een dagje op uit trekken; de noordelijke helling verandert niet.

Tussen de kaai en de Rue des Bancs de Flandre worden in de lage gebouwen activiteiten in verband met de pleziervaart georganiseerd (klein zeevaartmateriaal, motorisering, ...).

Woningen en een promenade met zicht op zee

Langs het kanaal, tussen bastion 32 en 28, bouwen projectontwikkelaars aan een programma van ongeveer 200 woningen voor verkoop.

 

Deze twee erfgoedelementen, die gelinkt zijn aan Operatie Dynamo, worden verbonden door een lange landschapsheuvel van zeven meter hoog, waaronder de twee verdiepingen parking (400 plaatsen) komen voor de tien gebouwen die langs het traject verspreid zullen zijn.

Het nieuwe woonhuizenblok zal het landschap tot zijn recht doen komen, want 50% van de inrichting is vegetatie, waardoor de hitteconcentratie geminimaliseerd en de bodemafdekking en het ruimtebeslag beperkt worden.