imageinter-7
imageinter-2
imageinter-0
imageinter-4
imageinter-8

plan V7  Port du Grand Large Port du Bassin du Commerce Port du Bassin de la Marine Port à sec Bassin du grand large Bassin à sec Bassin du commerce Bassin de la marine

photo visite

Dunkerque Marina

Duurzame ontwikkeling

De jachthavens van Dunkerque Neptune beschikken over moderne faciliteiten die aan alle huidige normen voldoen, om watervervuiling te verkomen en om afvalstoffen gescheiden in te zamelen.

Al meer dan 15 jaar wappert de Europese Blauwe Vlag in haven Grand Large.

Milieubescherming en reductie van energieverbruik zijn heel belangrijk voor ons. Verschillende verenigingen werken met ons samen in het kader van bewustwordingsprojecten.

Het vaargebied maakt deel uit van een Natura 2000-site. We moedigen pleziervaarders aan om te noteren welke waterzoogdieren ze tegenkomen, en we vragen respect van de regelgeving, om fauna en flora te beschermen.

We willen ook de plaatselijke economische activiteit promoten, vandaar bijvoorbeeld dat het restaurant van Le Grand Large plaatselijk gekweekte mosselen op de kaart zet.

Escargot des dunesGrand Large Quartier 2Grand Gravelot